Sübhaneke rabbil izzeti amma yesifun. Herkesin Görevi Ayrıymış


|2|3| 06.06.2022

EDEP SANCAĞI


MURAD DOVA


Samimiyetle devamında pek çok sırların seyrine ulaşilacağı önemle bildirilmiştir. Zafer ve peygamberin varlığı gizli sırlarını almak için en iyi araçtır. Düzenli olarak bu salavatı okuyun. Salavatı Cevheratül-Esrar Mücevher Sırları صلاة جوهرة الاسرار اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلَى نُوْرِكَ اْلأَسْبَقِ. اَلَّذِيْ...

Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun

Allah'tan dualarimizi kabul etmesini istiyorsak önce onun bizden istediklerini yerine getirmemiz gerekir. Onun bizden istedigi ibadet ve amelleri yerine getirmiyorsak,yaptigimiz iyilikleri arttirip günahlardan kaçinmiyorsak Allah'tan bir sey istemeye nasil yüzümüz olabilir ki? Bu kainati ve bizleri Allah cc yaratti. Sahip oldugumuz herseyi o verdi. Bizden istedigi kendisini tanimamiz,onu sevmemiz ,ondan korkmamiz ve verdikleri için sükretmemiz sadece. Duaya baslamadan önce abdest alinmali. Tevbe edilmeli,günahlarin afvi istenmeli En kisa tevbesudur:"Estagfirullah,estagfirullah,estagfirullahel azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve etübileyh" 5. Allah'i çokça hamd etmeli. Peygamber efendimize salavat getirmeli. Hamd sudur:"Elhamdulilllah" 3...

Sehiv Secdesi · Fetva Meclisi

GÜNLÜK OKUNABİLECEK AYET-DUALAR HER ZAMAN GÜNLÜK OKUNABİLECEK SURE- AYET VE DUALAR İLE TAVSİYE EDİLEN OKUNMA SAYILARI Bismillahirrahmanirrahim 27-NEML 26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym 26. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. İnne fi halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab 191. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar,göklerin ve...

Türkçe Hatim Duası ~ DUALAR HAZİNESİ

Vel hamdü lillahi Rabbil alemin ne demek? El fatiha demeden önce ne söylenir? Amin ve selamün alel Mürselin ne demek? Ve selâmün alel murselîn. Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Selam esenlik,barış ve dua senin üzerine olsun ey geçmişin ve geleceğin efendisi. Aşir bitimi ne demek? Namazlardan sonra okunan âyetlere aşir denildiğini ifade eden Aydüz, Âmenerrasûlü ve Hüvellahüllezi ayetlerinin ayrıca namaz dışında da okunması gerektiğini dile getiriyor. Aydüz, Hüvellahüllezi ayetlerinin ölümden başka her derde şifa olduğunu ifade ediyor. Vela Udvane illa alez zalimin ne demek? Vel âkibetü lil müttakin. Velâ udvane illa...

Cuma Günü İçin Dua

Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evlilîklerinde sebât nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Muhammed Aleyhi salatu vesselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Aişe validemiz; Hz. Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih evlatlar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan et! Ey Allah'ım, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver....

Namazın Ardından Okunabilecek Güzel Bir Dua

Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur. Vahid-Ehad olan ALLAH münezzehtir. Ferd ve Samed olan ALLAH münezzehtir. Gökleri direksiz yüksekte tutan ALLAH münezzehtir. Yeri donup yoğunlaşmış suyun üzerinde yayan ALLAH münezzehtir. Bütün mahlukları yaratan ve onları bir bir sayan ALLAH münezzehtir. Rızkın taksimatını yapan ve hiç birini unutmayan ALLAH münezzehtir. Ne eş ne de çocuk edinmeyen ALLAH münezzehtir. Doğurmayan, doğmayan ve hiçbir dengi olmayan ALLAH münezzehtir. İmamı Azam Efendimiz rh. Mahşer gününün sıkıntısından neyle kurtulabilirim? Amin Allah-u Teâlâ şöyle...

ŞİFA AYETLERİ VE DUALARI: Ekim 2020

Cuma Günü için : Not: Biliyorum çok uzun ama okumanızı rica ediyorum. Elhamdülillahillezi cealna minnasihıne velmürşirdinel müslimine ve efhemena bin u-lümil u-lemairrasiğine velmuhlisine vesselatu vesselamu ala seyyidina ve mürşidina Muhammedin ekmelilmürseline ve hatiminnebiyyine ve imamilmuttegine ve Ala Alihi ve evladihi ve ezvacihi ve eshabihi ve ensarihi ve muhibbihi ecmein. El Evvelü Allah, El Ahiru Allah, Ez-Zahiru Allah, El-Batınu Allah Hayrihi ve Şerrihi Min Allah. Men kane fi kalbihi Allah. Fe Muinuhu ve nasiruhu fiddareyni Allah. Rabbişrahli Sadri ve Yessirli Emri Vehlul ukdaten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah....

Salavatı Cevheratül

Bende bir soru uyandı : Kılınan namazlar boşuna da ya kesilen kurbanlar? Çok mu yerini buluyor? Yılda 1 kez 4 gün ezici çoğunluğu ilk gün topluca hayvan keserek bir toplumun yoksullarının kırmızı et gereksinimi karşılanabilir mi? Çare İslamın sadaka şeriatı da değildir. İnsan aklı günümüzde SOSYAL DEVLETİ, aile sigortasını, işsizlik sigortasını vb. Sevgi ve saygı ile. Vatan… Millet… Din… Kâbe… Cami… Melekler… Hepsi kutsal, özellikle Vatan; ama en kutsalı değil. Ama bunun bir istisnası vardır : Yaratıcı burada yaratılacak olanı kendi tekelinde tutmakta, hiyerarşiyi bu işe karıştırmayarak bu işi bizzat...

HİZB

Namazın ardından okunabilecek güzel bir dua. Duanın Arapça okunuşu, yazılışı, Türkçesi ve anlamı. Namazın ardından okunabilecek dua. Arapçası: Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli. Allâhumme Rabbenâ âtinâ fîd-dünyâ haseneten ve fîl-âhireti ha- seneten ve kınâ azâbennâr. Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin. Bütün peygamberlere selam olsun. Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî,...

Camide tesbihattan sonra "vel hamdü lillahi rabbil alemin, el Fatiha" denilmesi ve imam aşir okuduktan sonra "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun, veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin, el Fatiha." demesinin sebebi nedir?

Namazın Arkasından Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillâhi Rabbil âlemine vel âkibetü lil müttâkîn, vessalâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli. Allâhumme Rabbenâ âtina fid dünya haseneten ve fil âhireti hâseneten ve kınâ azâbennâr. Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi Rabbil âlemine. Bizim noksanlıklarımızı tamamla, yaptığımız ibâdetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz. Dünya ve âhiret hususunda bize hayır ihsân et. Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Ey hep hâlleri döndüren Rabbimiz, bizim hâlimizi...

dersitamam: GÜNLÜK OKUNABİLECEK AYET

İsmi Azam duası faziletleri bakımından din alimlerinin sıklıkla atıf yaptığı bir suredir. Pek çok kaynakta yer verilen duanın faydaları hakkında önemli sayıda rivayet bulunabilmektedir. Öyle ki İsmi Azam duası fazileti mutluluğun şifresi olarak görülmüş ve halk arasında bu şekilde kodlanmıştır. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Yâ zel celâli vel ikram. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas...

20.06.2022Tüplü dalış fiyatları
10.06.2022Muğla azmak nehri
10.06.2022Iett ücretleri 2022
26.05.2022Menajerimi ara 42. bölüm
21.06.2022Beyza aksoy
22.06.2022Turgay yıldız cenazesi
03.06.202238 gr altın kaç tl
30.05.2022Sinüzit iltihabı belirtileri
13.06.2022Insanca insana yakışır hareket durumu bulmaca